"نويسنده‌ي پرفروش"

"گابريل گارسيا ماركز"

"گابريل گارسيا ماركز نامي آشنا براي كتاب‌دوستان است. وي در سال 1982 موفق به كسب جايزه نوبل شده است. اين جايزه به خاطر رمان‌ها و داستان‌هاي كوتاه او كه در دنيايي غني از تخيل، فضاي فانتزي را با فضاي واقعي پيوند مي‌زد و زندگي يك قاره و كشمكش‌هاي آن را به تصوير مي‌كشيد به او تعلق گرفته است. وي در سال 2014 چشم از جهان فروبست و جهان ادبيات را به سوگ نشاند."

تنديس و مجسمه

شمع و جا شمعي