فیلترها

توليد كننده

پاتريك-موديانو

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 20,000 تومان

جوهر نامرئي

  • 20,000 تومان

موديانو در آخرين رمانش، جوهر نامرئي، از نو، موضوعي را دست‌مايه داستان مي‌كند كه ويژه خود اوست: همانا يادآوري خاطرات و سيال بودن هويت. خاطراتي كه جسته گريخته به ياد مي‌آوريم، چندان قابل اتكا نيستند و هويت آدميان گريزپاست و رنگ به رنگ مي‌شود. موديانو تن به وسوسه‌هاي گذشته مي‌دهد تا قصه‌اي برسازد كه گرچه در نگاه نخست آشنا به نظر مي‌آيد، بي‌اندازه متفاوت است. در جوهر نامرئي، ژان ايبن، كاراگاه خصوصي جوان، به مأموريت پيدا كردن دختري گمشده فرستاده مي‌شود. كندوكاوش به تمامي بي‌ثمر مي‌ماند. سي سال بعد، ژان جستجو را، اين بار براي خود، از سر مي‌گيرد، به محل‌هاي گذشته مي‌رود، شاهدان ماجرا را رديابي مي‌كند؛ گويي نيرويي ناشناخته او را به سوي خود مي‌كشد، و به يك‌باره حقيقت را به تمامي كشف مي‌كند، برهنه و تكان‌دهنده.

صفحه‌ی 1