فیلترها

توليد كننده

مگي-اوفارل

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 62,000 تومان

همنت

  • 62,000 تومان

اين اوست. اين او نيست. اين او نيست. اين افكار همچون ضربات پتكي بر تمام وجودش فرود مي‌آيد. پسر او، هملت يا همنت او، مرده است. در حياط كليسا به خاك سپرده شده است. او زماني كه كودكي بيش نبود از دنيا رفت. حالا از او فقط چند تكه استخوان سفيد درون قبر باقي مانده است؛ ولي اين پسري كه روي صحنه راه مي‌رود هم اوست، راه رفتنش شبيه پسر اوست.. حرف زدنش شبيه پسر اوست، كلماتي كه مي‌گويد پدر پسر او نوشته و حالا دارد كم‌كم براي خودش مردي مي‌شود، همان‌طور كه اگر پسر او زنده بود واقعا مي‌شد.

غيب شدن ازمي لنوكس

  • 25,000 تومان

در دهه 1930 در ادينبورو، خانواده لنوكس دردسرهايي با دختر كوچكترشان دارد. دخترك زبان تندي دارد، رفتارش غيرمتعارف است و مايه خجالت خانواده نزد ديگران. خانواده بايد چاره‌اي بينديشد. دهه‌ها بعد، زن جواني به نام آيريس، نامه‌اي دريافت مي‌كند و خبر مي‌شود كه مادربزرگش خواهري داشته كه به زودي از آسايشگاه رواني مرخص خواهد شد. آيريس هرگز حرفي از ازمي لنوكس به گوشش نخورده و مادربزرگش هم، كه تنها كسي است كه در اين باره مي‌داند، نمي‌تواند به سوالاتش جواب دهد. ازمي چه كرده بوده كه مجبور شده عمري را در آسايشگاه رواني در حبس بگذراند؟ و چگونه ممكن است كسي اين چنين به كلي از گذشته خانواده حذف شود؟

صفحه‌ی 1