فیلترها

توليد كننده

لئاتريس-آيزمن

مرتب سازی
تعداد تصاویر

روانشناسي كاربردي رنگ‌هاي پنتون

  • 125,000 تومان

راهنماي ارتباط با رنگ پنتون اين كتاب مي‌تواند طراحي‌هاي شما را معتبرتر، تاثيرگذارتر و قابل پيش‌بيني‌تر نمايد. اين كتاب كه بر اساس مشاوره‌هاي رنگي خانم لئاتريس آيزمن و سمينارهاي پرطرفدار او در مورد روانشناسي رنگ‌هاست، كه شامل صدها تركيب رنگي و تصويرسازي‌هاي مختلف است. كشف معاني حسي و نيمه خودآگاه هر خانواده رنگي به همراه صدها تركيب تاثيرگذار رنگي راه خوبي براي دريافت پيام هر رنگ است. در اين كتاب شما شاهد يك سري تركيبات رنگي خواهيد بود كه احساسات شما را از آرامش گرفته تا بازيگوش يا قدرتمند بيان خواهند كرد. اين كتاب خصوصا براي كساني تهيه شده است كه علاقه‌مند به روانشناسي و معناشناسي رنگ و تركيبات رنگي هستند. در اين كتاب از سيستم رنگي پنتون استفاده شده است كه در همه جاي دنيا يكسان است تا شما را مطمئن سازد كه رنگ مورد نظر شما دقيقا همان است كه مي‌خواستيد و با وجود جدول تبديل رنگ پنتون به سيستم 4 رنگ و 6 رنگ، ديگر شبهه‌اي باقي نخواهد ماند.

صفحه‌ی 1