فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

شمس‌الدين-محمد-حافظ

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 105,000 تومان

فالنامه حافظ شيرازي از روي نسخه تصحيح‌شده علامه محمد قزويني

  • 700,000 تومان

فالنامه حافظ شيرازي از روي نسخه تصحيح‌شده علامه محمد قزويني، ترجمه علي‌اكبر دهخدا، به خط مصطفي اشرفي، جلد چرم با قاب. اي هدهد صبا به سبا مي‌فرستمت. بنگر كه از كجا به كجا مي‌فرستمت. حيفست طايري چو تو در خاكدان غم. ز اينجا به آشيان وفا مي‌فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نيست. مي‌بينمت عيان و دعا مي‌فرستمت. ....

ديوان حافظ خودموني (ديوان حافظ) آسان‌خوان و آسان‌فهم

  • 135,000 تومان

ويژگي‌هاي ديوان حافظ خودموني: ـ ديوان كامل حافظ «غزل‌ها،‌ مثنوي‌ها، قصيده‌ها، قطعه‌ها و رباعي‌ها.» ـ شرح غزل‌ها. ـ اشاره به وزن و بحر تمام اشعار. ـ حركت‌گذاري و استفاده از علائم سجاوندي براي خواندن درست شعر. ـ معنا و توضيح واژگان دشوار. ـ معناي بعضي مصراع‌ها و بيت‌هاي دشوار فارسي. ـ معناي تمام مصراع‌ها و بيت‌هاي عربي. ـ اشاره به احاديث و آيات قرآن. ـ اشاره به آرايه‌هاي ادبي شاخص هر بيت. ـ چه كساني غزل‌ها را با آواز خوش خوانده‌اند؟ (همراه با نام آهنگ و نام آلبوم) ـ فايل صوتي غزل‌ها در پايين هر غزل (به صورت جداگانه و با خوانش صحيح)

ديوان حافظ شيرازي

  • 90,000 تومان

صلاح كار كجا و من خراب كجا. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. كجاست دير مغان و شراب ناب كجا. چه نسبتست برندي صلاح و تقوي را. ...

ديوان حافظ

  • 105,000 تومان

ديوان حافظ به تصحيح حسين محي‌الدين الهي قمشه‌اي.

ديوان حافظ بانضمام فالنامه

  • 40,000 تومان

بيا كه قصر امل سخت سست بيناد است. بيار باده كه بنياد عمر بر باد است. غلام همت آنم كه زير چرخ كبود. ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست. چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب. سروش عالم غيبم چه مژده‌ها دادست. ...

ديوان حافظ (با جعبه) چرم

  • 255,000 تومان

كتاب ديوان حافظ معطر بوده با 2 زبا ن انگليسي و فارسي در قطع جيبي.

صفحه‌ی 1