فیلترها

توليد كننده

سم-سوج

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 43,500 تومان

تنبل نالان

  • 43,500 تومان

من اين نامه را ننوشته‌‌‌ام كه از كار حرف بزنم، يا راستش (به‌‌‌اصطلاح) پاي غيبت‌‌‌هاي قديمي را وسط بكشم. من دوستي دارم كه نيازمند كمك است. البته نه دوستي از پوست و گوشت، هرچند از آن دوست‌‌‌ها هم به اجبار دارم. منظورم مجله‌‌‌ صابون است، نشريه‌‌‌ ادبي كوچكي كه من صاحب‌‌‌امتياز و سردبيرش هستم، كه ضميمه‌‌‌هايي سالانه تحت عناوين صابون اكسپرس و بهترين‌‌‌هاي صابون هم دارد. تصور مي‌‌‌كنم چيزهايي در مورد ما در نشريات كوچك‌‌‌تر شنيده باشي، هرچند ممكن است از نقش من در مجله بي‌‌‌خبر بوده باشي (من اسمم را روي جلد مجله به رخ نمي‌‌‌كشم). ... با اين وضعيت اقتصادي - و ناتواني بارز آدم‌‌‌هاي نيكسون براي رتق و فتق امور- درآمد شخصي من كم شده، در واقع به صفر رسيده، در حالي كه هزينه‌‌‌ها چند برابر شده. اگر اقدام جدي نكنم، صابون به كل از رده خارج مي‌‌‌شود. از متن يكي از نامه‌‌‌هاي اندرو ويتكر، بنيان‌‌‌گذار و سردبير مجله‌‌‌ صابون

فرمين (موش كتاب‌خوان ماجراهاي 1 شهرنشين غربتي)

  • 48,500 تومان

اولش كتاب‌ها را بر اساس طعمشان فقط مي‌خوردم؛ خوشحال گاز مي‌زدم و مي‌جويدم. اما خيلي زود شروع كردم به پراكنده خواندن دور و بر لبه‌هاي غذاهايم. و با گذشت زمان، بيشتر خواندم و كم‌تر جويدم، تا اين‌كه در نهايت كمابيش تمام ساعت‌هاي بيداري‌ام را صرف خواندن مي‌كردم و فقط حاشيه‌ها را مي‌جويدم.

صفحه‌ی 1