فیلترها

توليد كننده

اميرعلي-سليماني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اين هم از اين (مجموعه شعر)

  • 15,000 تومان

شبي كه سوختم از خاطرات خام گذشتم. حلالت آن همه دلتنگي مدام، گذشتم. غرور با تو برايم حقير بود، هميشه. به احترام تو از خير احترام گذشتم. پس از تو از همه بوسه‌هاي ساعت مستي. اگر حلال بريدم، اگر حرام گذشتم. نخواستم كه به هر آب و دانه دل بسپارم. چقدر بعد تو از بام پشت بام گذشتم. حكايت من و تو داستان مختصري بود. سلام كردم و از پاسخ سلام گذشتم.

صفحه‌ی 1