فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

الكساندر-سولژنيتسين

مرتب سازی
تعداد تصاویر

واقعه ايستگاه كرچي توفكا و خانه ماتريونا

  • 35,000 تومان

سولژنيتسين در اين دو داستان بلند، تصويري بي‌پرده از روابط سرد و خشك انسان‌ها در شوروي به خواننده عرضه مي‌كند و انتقادهاي غيرمستقيم ولي تندش از جامعه را در دل داستان مي‌گنجاند. در اين دو داستان انسان‌ها همان‌طور كه هستند ديده مي‌شوند؛ بي‌رحم، رياكار، حريص و البته با ظاهري شبيــه به همه انســان‌هاي ديگــر. سولژنيتســين، مانند ديگر نويسنــدگان بزرگ روس، با پايان‌بندي‌هاي تكان‌دهنده، جاي زخمِ داستان را تا هميشه در ذهن مخاطب باقي مي‌گذارد. «ما نمي‌تونيم به راهمون ادامه بديم چون... يازده روزه كه... گرسنه راه رفته‌ايم.» «چطور ممكنه؟» «پيش مي‌آد. خيلي ساده.» «كوپن جيره نداريد؟» «كاغذ رو كه نمي‌شه خورد.» «پس چرا هنوز زنده‌اي؟ چطور ممكنه؟» «اتفاقي زنده‌ام.»

1 روز از زندگي ايوان دنيسوويچ

  • 52,000 تومان

الكساندر سولژنيتسين به‌خاطر انتقاد از استالين به هشت سال كار در اردوگاه مخوف گولاگ محكوم شد و تا مرگ استالين در تبعيد ماند. در آثارش جنايات استالين و فجايع اردوگاه‌هاى كار اجبارى را بى‌پرده فاش مى‌‌كرد كه به اخراج او از ميهنش منجر شد. او در سال 1970 برنده جايزه نوبل ادبيات شد. يك روز از زندگى ايوان دنيسوويچ ماجراى تلاش انسان است براى غلبه بر طبيعت خشن و چيرگى بر سبعيت و مناسبات غيرانسانى دوران استالين. سولژنيتسين تصويري از يك روز عادي در اردوگاه كار اجبارى ترسيم مى‌كند و آن را نمادى مي‌سازد از حيات هرروزه تحت حاكميت خودكامگان، چه در اردوگاه و چه در جامعه. اين كتاب فقط درباره هرا‌س‌هاى حاكم بر عصر استالين و سلطه‌گري نظام‌هاي توتاليتر و سركوبگر نيست؛ از جمله درون‌مايه‌هاي ديگر آن اين است كه اردوگاه كار اجبارى آوردگاه آزمايش عزت و شرافت انسان نيز هست.

صفحه‌ی 1