فیلترها

توليد كننده

اعظم-طياري

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 103,000 تومان

سيروان

  • 103,000 تومان

آن‌قدر گفته مي‌شود و تكرار تمامي حرف‌هايي كه درباره‌ات مي‌گويند كه كم‌كم در ذهن خودت نيز مي‌نشيند و باور مي‌كني پچ‌پچ‌هاي ديگران را كه امروز با صداي بلندتر بر زبان مي‌رانند. وقتي سخن نمي‌گويي، وقتي اعتراض نمي‌كني احساس گناه بر وجودت مستولي مي‌گردد و مي‌شوي بنده همان حس گناه ناكرده! يا بايد به جهنم قضاوت ديگران و زخم زبان هميشگي‌شان تن دردهي يا بخواهي براي زندگي و آينده بجنگي تا ديگران بدانند حرف‌ها و قضاوت‌شان منصفانه نيست و برايت ارزشي ندارد. زندگي آن روي خوش خوش را به كساني نشان مي‌دهد كه برايش ارزش قائل‌اند وگرنه با تن دادن به آنچه ديگران مي‌خواهند و آنچه در قضاوت‌هاي بي‌رحمانه مي‌گويند فقط فرصت يك‌بار زيستن را خوب زيستن را از خود گرفته‌اي... همين!

صفحه‌ی 1