فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مريم-طرزي

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 28,000 تومان

كاركرد نقد

  • 28,000 تومان

«شايد بهترين توصيف براي انگيزه نهفته در پس نگارش اين كتاب تصور آن لحظه‌اي باشد كه منتقدي پشت ميزش نشسته و مي‌خواهد به بررسي مضمون يا نويسنده‌اي بپردازد كه ناگهان چند پرسش برآشوبنده گريبان‌اش را مي‌گيرد: مقصود از اين بررسي چيست؟ مخاطب آن كيست، بر چه كسي مي‌خواهد تاثير بگذارد، و در كه نفوذ كند؟ جامعه در كل چه نقش‌هايي براي چنين كنش انتقادي‌اي قائل است؟ منتقد در صورتي مي‌تواند با اطمينان بنويسد كه خود نهاد نقد امري بي مسئله پنداشته شود. وقتي اين نهاد به جد زير سوال باشد، هر كنش انتقادي دشوار و نامطئن مي‌شود. اين كه چنين كنش‌هايي ظاهرا با همان اطمينان مرسوم ادامه دارند، بي‌ترديد نشانه اين است كه بحران نهاد نقد يا به اندازه كافي مطرح نشده يا عملا نشنيده گرفته شده است. بحث اين كتاب آن است كه نقد، امروزه، فاقد نقش‌هاي اجتماعي اساسي خويش است... اين كه هميشه چنين نبوده است، اين كه حتي امروز نيازي نيست كه چنين باشد، نكته‌اي است كه مي‌كوشيم آن را با طرح تاريخچه‌اي بسيار گزينشي از نهاد نقد در انگلستان از اوايل قرن هجدهم به بعد نشان دهم.»

صفحه‌ی 1