فیلترها

توليد كننده

مريم-دادخواه

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 40,000 تومان

ادبيات فرانسه

  • 40,000 تومان

بسياري بر اين باورند كه تاريخ يك هزار ساله­ي «ادبيات فرانسه» از غني­ترين مجموعه­هاي ادبيات جهان به شمار مي­آيد و نويسندگان پرآوزه­اي چون رابله، مولير، ولتر، هوگو، فلوبر، پروست و بكت جملگي با توان مثال زدني و آثار بي­بديل خود توانسته­اند به آن جايگاهي ممتاز ببخشند. اما غناي اين مجموعه به ويژه از آن­رو است كه گرچه بخش مهمي از آن در درون مرزهاي فرانسه به نگارش درآمده است، نويسندگان بزرگي را در بر مي­گيرد كه در چهار گوشه­ي جهان قلم زده­اند. از اين منظر، كتاب حاضر تلاشي است براي معرفي و نقد اين سير ممتاز ادبي كه با نگاهي تاريخي - تحليلي مي­كوشد مهم­ترين آثار نويسندگان فرانسه زبان را بررسي كند و گستره و سيطره­شان را در افقي جهاني به تصوير بكشد

صفحه‌ی 1