فیلترها

توليد كننده

مريم-حيدري

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 70,000 تومان

در آمريكا

  • 70,000 تومان

ـ «شاد بودن خوبه، اما خواستن شادي عوامانه است. و اگه تو شاد و خوشبختي، دونستنش عوامانه است. اين باعث مي‌شه كه از خود راضي بشي. احترام به نفس خيلي مهمه و تو مادامي متعلق به خودتي كه به ايده‌آلهات پايبند بموني. مصالحه كردن آسونه، البته وقتي كه دركت از موفقيت خيلي كمه.»

آخرين فرداي او

  • 37,000 تومان

نيك و تاشا زوجي هستند كه به خاطر دختر پنج ساله‌شان، الي، كنار هم مانده‌اند. تا اين كه يك روز صبح الي ناپديد مي‌شود. نيك مي‌داند كه او نمي‌توانسته خودش زياد دور شده باشد، كه اين تنها يك معني مي‌دهد: او خودش جايي نرفته است. چه كسي ممكن است دختر او را دزديده باشد و چرا؟ بدون داشتن هر گونه انگيزه و سرنخي وارد هزارتويي از ظن و اتهام مي‌شود. مثل تاشا، نيك هم نمي‌داند چه طور فكر كند و به كي اعتماد كند... اما بعد يك نفر ديگر شروع مي‌كند به فكركردن به جاي او. حالا نيك بايد بين دو گزينه كه هر دو در نهايت دست‌هايش را به خون آلوده مي‌كنند يكي را انتخاب كند.

دزد آذرخش (5 گانه پرسي جكسون 1)

  • 65,000 تومان

پرسي جكسون براي چندمين بار در آستانه اخراج از يك مدرسه شبانه‌روزي است و اين كمترين مشكل اوست. در همين زمان هيولاهاي اساطيري و خدايان كوه المپوس از ميان صفحات كتاب‌هاي درسي اساطير يونان پرسي جكسون بيرون آمده و به زندگي واقعي او گام نهاده‌اند. و بدتر از آنكه، او موجب عصبانيت برخي از آن‌ها نيز شده است. آذرخش زئوس كه نماد قدرت اوست به سرقت رفته و مظنون اصلي، پرسي است. پرسي و دوستانش تنها ده روز براي يافتن و بازگرداندن آذرخش زئوس فرصت دارند تا شايد از اين طريق صلح و آرامش را به ساكنان كوه المپوس كه در شرف جنگي قريب‌الوقوع است، بازگردانند. اما براي موفقيت در اين جستجو، پرسي به غير از يافتن سارق حقيقي بايد با مسائل بيشتري دست و پنجه نرم كند...

صفحه‌ی 1