فیلترها

توليد كننده

مريم-حسين‌زاده

مرتب سازی
تعداد تصاویر

تزار عشق و تكنو

  • 52,000 تومان

آنتونى مارا با داستان‌هاى گلچين‌مانند درهم‌تنيده يك قرن را در تاريخ شوروى و روسيه درمى‌نوردد. آغاز اين داستان‌ها از تونل‌هايى در زير لنينگراد در سال 1937 است و پايان آنها سالى نامعلوم در منظومه شمسى. وعده حكومت پرولتاريا و آزادسازى رنجبران و زحمتكشان به سركوب و خفقان و كيش شخصيت انجاميد. سقوط كمونيسم تغيير عمده‌اى ايجاد نكرد و فاصله طبقاتى و سلطه سازمان‌هاى مخفى و مافيا همچنان برقرار ماند. در اين ميانه، موسيقى و نقاشى هم زندگى‌بخش است و هم ابزار سركوب. يكى از تابلوهاى نقاش چچنى قرن نوزدهم و جنگ چچن در تار و پود داستان جريان دارد. طرح داستان در قالب گلچين‌كردن آهنگ‌هاى نوستالژيك براى نوار كاست است كه بازگوكننده روايتى‌ است بزرگ‌تر از تك‌‌آهنگ‌ها و تك‌رويدادهاى زندگى قهرمانان، و نمادى‌ است از آنچه بدان عشق مى‌ورزند.

صفحه‌ی 1