فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

مريم-حاجي-حسيني

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 85,000 تومان

زن در آينه

  • 85,000 تومان

آن در بروژ دوران رنسانس، آنا در وين هم عصر با زيگموند فرويد و آني در هاليوود امروزي زندگي مي‌كنند. هر 3 از دوره خود ادراك متفاوتي دارند. نقش‌هايي را كه مردان به آن‌ها تحميل مي‌كنند، پس مي‌زنند، آن‌ها در جستجوي سرنوشت واقعي خود هستند. 3 زن در 3 زمان متفاوت كه با اين وجود دست‌هايشان را به هم مي‌دهند... اطراف اين زنان را دود غليظي از خشم، انسان‌هاي خبيث، فريبكار، خائن، محتاط... فرا گرفته است. خلاصه، يك گروه باله از كساني كه آينه را به شما نشان مي‌دهند اما از نگاه كردن در آن پرهيز مي‌كنند. در آن دنبال چه هستند؟ ديگري آن. آنا و آني، هر كدام به روش خاص خود، سعي مي‌كنند با واقعيت كنار بيايند. آن‌ها بهاي آن را مي‌پردازند. آن‌ها از وقتي كه مي‌فهمند زندگي كافي نيست در آرزوي به دست آوردن نوعي اتحاد هستند.

صفحه‌ی 1