فیلترها

توليد كننده

مريم-اصغرپور---حوا-ميرمحمديان

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اتاق جنگ در خزانه‌داري آمريكا

  • 52,000 تومان

اين كتاب كه به مكانيزم‌هاي تحريمي آمريكا عليه ايران در زمان باراك اوباما مي‌پردازد، چگونگي كارساز شدن اين تحريم‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و از اين مكانيزم به عنوان «جنگ پنهان» ياد مي‌كند كه بدون «ضربه روحي و هراس» آرام آرام و خزنده به موفقيت نائل مي‌شود. نويسنده كتاب كه خود در وزارت خزانه‌داري آمريكا و شوراي امنيت ملي اين كشور صاحب مسئوليت بوده است هدف خود از نوشتن اين كتاب را بررسي تجربه «جنگ پنهان» و بررسي امكان‌هاي بسط آن به سوي كشورهاي ديگري نظير چين معرفي مي‌كند.

صفحه‌ی 1