فیلترها

توليد كننده

مرضيه-كردبچه

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 33,000 تومان

خورشيد را بيدار كنيم

  • 45,000 تومان

ناگهان،‌ چشم‌هايم ديگر در تاريكي نبود. قلب يازده ساله‌ام در سينه، از ترس بالا و پايين مي‌پريد. - اي مسيح مهربان با بره‌اي روي شانه‌ها، مرا در امان دار! نور شديدتر مي‌شد. شديد و شديدتر. و هر چه شديدتر مي‌شد، ترس من هم بيشتر مي‌شد؛ حتي اگر مي‌خواستم هم نمي‌توانستم فرياد بكشم. همه در آرامش، خواب بودند. همه اتاق‌ها با درهاي بسته در سكوت نفس مي‌كشيدند. روي تختم نشستم و پشتم را به ديوار تكيه دادم. چشم‌هايم چنان خيره شده بودند كه نزديك بود از كاسه در بيايند.

درخت زيباي من (شوميز)

  • 55,000 تومان

همين كه به خيابان مي‌رسيديم، توتوكا پاشنه ور مي‌كشيد و مرا پشت سرش تنها مي‌گذاشت. آن وقت بود كه استعداد شيطاني‌ام بيدار مي‌شد. خوشحال بودم كه توتوكا تنهايم مي‌گذارد تا بتوانم كاري كه مي‌خواهم بكنم. چيزي كه مسحورم مي‌كرد، جاده ريو - سائوپولو بود؛ و خفاش شدن. خودش بود، خفاش شوم... "درخت زيباي من" هر چند درباره سنين كودكي نوشته شده و مخاطب آن كودكان و نوجوانان هستند، اما براي بزرگسالان، به ويژه والدين، از آن رو جذاب است كه آن‌ها را با دنياي تخيلات و نيازهاي عاطفي كودكان بيش از پيش آشنا مي‌كند.

رزي كارپ

  • 33,000 تومان

برادرها بر مي‌گردند و ذله‌مان مي‌كنند. آن وقت فقط يك آرزو داريم. اين كه دوباره در دوردست ناپديد شوند و براي هميشه از ياد بروند.

صفحه‌ی 1