فیلترها

توليد كننده

گيل‌گمش

مرتب سازی
تعداد تصاویر

سينما به روايت هوارد هاكس

  • 88,000 تومان

كار من فقط داستان گفتن است. زياد راجع به‌اش فكر نمي‌كنم. تجزيه و تحليل نمي‌كنم. كار من بر اساس اين واقعيت است كه اگر از كسي خوشم بيايد و به نظرم آدم جذابي برسد، مي‌توانم كاري كنم كه براي ديگران هم جذاب باشد. اگر چيزي به نظرم خنده‌دار برسد تماشاچي هم به آن مي‌خندد. اگر چيزي را دراماتيك تشخيص بدهم براي تماشاچي هم همين حكم را پيدا مي‌كند. از اين جهت واقعا آدم خوش‌شانسي هستم. نمي‌نشينم كه تجزيه و تحليل كنم. ما فقط صحنه‌هايي را درست مي‌كرديم كه ساختن‌شان لذت داشت. كار ما به نظر من سرگرم كردن است.

كيارستمي در كايه‌دو سينما

  • 78,000 تومان

اين كتاب گزيده نسبتا جامعي است از نوشته‌هاي مجله «كايه‌دو سينما» درباره فيلم‌هاي عباس كيارستمي، كيارستمي يكي از مهم‌ترين سينماگران معاصر براي اين مجله پرآوازه بوده است. «كايه»ي متاخر براي كم‌تر سينماگر معاصري پرونده‌اي پنجاه صفحه‌اي كار كرده است. مضاف بر اين‌ها، بايد در نظر آورد كه عكس روي جلد اين مجله، كه از قديم محل تكريم سينماگران است، در سه نوبت به سينماي كيارستمي اختصاص داده شد. اما سنت نقادي «كايه‌دو سينما» چه نگاهي به سينماي معاصر دارد؟ خواننده ايراني حالا فرصت دارد اين فيلم‌ها را از دريچه «كايه»اي ببيند.

عكس دسته‌جمعي با پدرخوانده (سفر به 3 گانه كاپولا)

  • 62,000 تومان

هميشه و همچنان، وقت تماشاي هر كدام از پدرخوانده‌ها، گوشه‌اي از ذهنم اين حس هم مي‌گذرد كه انگار وارد دنيايي ممنوع شده‌ام. انگار جايي هستم كه نبايد باشم. انگار سرك كشيده‌ام به زندگي آدم‌هايي كه زبان مشترك و روابطي كه ميان‌شان مي‌گذرد سرشار است از انبوهي اشاره و رمز، كه فقط خودشان از آن سردر مي‌اورند. ونه تنها زبان، هر نگاه و هر حركت دست، هر سكوت و هر تيكه دادن و هر پا روي پا گذاشتن، هر غذاي روي ميز و هر ميوه، هر چيزشان، متعلق است به فقط خودشان. و تازه خيلي وقت‌ها حتي به درستي روشن نيست اين آدم‌ها اصلا كجا هستند. اين خانه نماي بيروني‌اش چه شكلي استؤ اين اتاق به كدام اتاق راه دارد. اين جا دفتر كار است يا پستوي دكاني؟ 14 ساله باشي يا 60 ساله، جواز ورود به اين جهان را نداري، جهاني كه مثل نور اتاق‌هايش مبهم است، نه روشن است نه تاريك، همه چيزش در مرز صراحت و ابهام مي‌گذرد. پس تو را مي‌خوانم كه با من به پرسه در سرزميني بيايي كه خود اجازه ورود به آن را ندارم.

1 دقيقه‌ها (يادداشت‌هاي كوتاه احمد نصراللهي نقاش معاصر)

  • 20,000 تومان

قطعاتي كه در كتاب حاضر تقديم خوانندگان مي‌شود، از ميان دست‌نوشته‌هاي پراكنده احمد نصراللهي، نقاش معاصر، انتخاب شده‌اند. يادداشت‌هايي كه هنرمند بدون نظم خاصي،‌ متناسب با فضاي ذهني‌اش در طي سال‌هاي 1370 تا 1398 در كارگاه نقاشي‌اش،‌ در ميان سررسيدها، كاغذهاي كوچك و بزرگ، گوشه و كنار كتاب‌ها و... نوشته است. نگاهي به اين نوشته‌ها مي‌تواند روشن‌كننده زوايايي از فضاي ذهني هنرمند باشد كه كم‌تر به آن پرداخته شده است. اين كتاب در نظر داشته، با توجه به اهميت آشنايي مخاطبان با اين بخش نامكشوف از فضاي خلاقه هنرمند و نقش موثر اين آشنايي در جهت درك پيوستگي عواطف، احساسات و افكار هنرمند در فرايند خلق اثر، اين يادداشت‌ها را در معرض ديد علاقه‌مندان قرار دهد.

صفحه‌ی 1