فیلترها

توليد كننده

گل-آذين

مرتب سازی
تعداد تصاویر

8 كتاب (مرگ رنگ زندگي خواب‌ها آوار آفتاب شرق اندوه صداي پاي آب مسافر حجم سبز ما هيچ مانگاه) شوميز

 • 45,000 تومان

دشت‌هايي چه فراخ! كوه‌هايي چه بلند! در گلستانه چه بوي علفي مي‌آمد! من در اين آبادي، پي چيزي مي‌گشتم: پي خوابي شايد، پي نوري، ريگي، لبخندي.

شعر به وقت گرينويچ (شاعران طراز اول آكادمي شعر آمريكا)

 • 45,000 تومان

نمي‌دانم همديگر را. آيا كه ما دوباره ديدار مي‌كنيم. شايد هم ما جايي در ميان جهنم هستيم. كه نمي‌توانم و نمي‌دانم. بگويم چطور و تا چه زماني. با اين حال تو چه مي‌كني. كه خوش بگذراني...

پري خاله و لنين (مجموعه داستان)

 • 25,000 تومان

پري خاله غرق در انتظاري شيرين، كنار پنجره بزرگ دو لنگه‌اي نشسته بود و شهر بي‌انتهايي را كه در مقابل چشمانش گسترده بود، تماشا مي‌كرد. بام ساختمان‌هاي چندين اشكوبه، سطح كوچه‌هاي دلباز و عريض، ميدان‌ها و پارك‌ها و پياده‌روها را برف سنگيني پوشانده بود. حتي درختان سرسبز صنوبر نيز لباس سفيد به تن كرده بودند. هوا سرد و ساكت بود و هيچ صدايي به جز ريزش مداوم برف، به گوش نمي‌رسيد. عظمت پايتخت، پري خاله را به هيجان واداشته بود. از هنگامي كه به شهر وارد شده بود، قلبش از فرط حيرت و شادي، در سينه نمي‌گنجيد. شايد بدين سبب بود كه نگاهش را هر دم از پنجره به هر سوي پروازمي‌داد كه بتواند قدري به هيجان دروني خود فائق آيد و افكار درهم خويش را سامان بخشد و قلب پر تب و تابش لحظه‌اي آرامش پذيرد...

جنگ دوم سگ

 • 52,000 تومان

رماني در قالب فانتزي تخيلي، درباره خشونت بشر و سردرگمي‌هايش. رماني با ماجراهايي همه واقعي، و به سبك و سياق تخيلي علمي، از شبيه‌سازي گرفته تا گرايش انسان به خشونت، كشت و كشتار، تولد ديكتاتورها، رهايي انسان از گذشته و نگاه خودخواهانه‌اش به آينده و عدم توجه‌اش به اكنون. اين رمان بيانگر واقعيت اجتماعي انسان خاورميانه‌اي در هر جا و مكاني از اين جهان است. و در نهايت فريادي بلند كل فضاي رمان را درمي‌نوردد: انسان دنبال چيست؟

پروانه سياه (عاشقانه‌هاي اينگريد يونكر) مجموعه شعر

 • 8,000 تومان

اندام سردت. سنگين، و خونت يخ‌زده بود. بر مدار چشم‌ها اما گلوگاهت چون. گيتار شكسته‌اي. در آتش. آواز مي‌خواند. آوازي به بلند اي تاريخ و آفريقا.

كاتارينا

 • 16,000 تومان

كاتارينا در برابر پنجره‌اي كه كركره‌هاي آن افتاده تا آفتاب وارد اتاق نشود، نشسته و گذشته خود را به خاطر مي‌آورد. با قدرت با مادرش - آن مستبد چكمه‌پوش - سخن مي‌گويد و حرف‌هايي را كه آن روز بر اثر بي‌تجربگي نمي‌توانست به زبان بياورد، حالا به او تحويل مي دهد. او را متهم مي‌كند و به تصوير سايه‌گون پدر مي‌انديشد كه مرگش در تاريكي‌هاي گذشته ذهن او محو شده است.

آقاي شاخ

 • 48,000 تومان

.

مگره خشمگين مي‌شود و پيپ مگره (مجموعه داستان)

 • 20,000 تومان

حدس زده بود چه مي‌خواهم بكنم؟ اعتقاد دارم اين‌طور بود... اگر مجال داده بودم بي‌شك او بود كه شليك مي‌كرد... گفتم: حال كه هيچ وسيله ديگري براي بيرون رفتن از اين وضع وجود ندارد، و كسي هم داراي شهامت انجام اين كار پيدا نمي‌شود، بايد مادربزرگي باشد كه اين كار را به عهده بگيرد. بدود. با اداي آخرين كلمه، شليك كردم، در 3 قدمي من بود. دست به شكمش برد، زيرا خيلي پايين زده بودم، دو بار ديگر ماشه را فشردم...

جفت 6 (12 داستان از 12 نويسنده برنده جايزه نوبل) مجموعه داستان

 • 14,000 تومان

هزاران ماجرا ارزش يك ماجراي حقيقي و فراموش نشدني را نداشت. براي همين هم هست كه همه آنها روي هم به ماجرايي نمي‌ارزيد كه در اين آخرين هزاره اتفاق افتاد، وسط سرزميني خشك، مردي ديد، مسلح به نيزه با نشان خانوادگي اشرافي سوار بر اسبي لاغر مردني كه به سپاهي از آسياب‌هاي بادي مي‌تاخت. سوار به هوا پرتاب شد و مردي ديگر، كوتاه و چاق، كه سوار بر يابويي بود به كمكش شتافت و فرياد مي‌زد، به زباني صحبت مي‌كردند كه او بلد نبود. مرد لاغر خرد و خمير و مرد چاق شكوه كنان و اسب مردني لنگ‌لنگان و يابو بي‌خيال دور شدند.

گرسنگي

 • 30,000 تومان

ويژگي اين شاهكار در آن است كه صرفا با واقعيتش خود را قبولانده. هيچ داستاني، هيچ ماجرايي در بين نيست، در خلال كتاب هيچ‌چيز به ما عرضه نمي‌شود مگر منظره رقت‌انگيز مردي كه مدام از فرط گرسنگي در شرف مردن است. گرسنگي موضوع كتاب است با تمام آشفتگي‌هاي فكري و تغيير شكل‌هاي روحي كه بي‌غذايي ممتد به دنبال دارد. فرد بيش از آن‌چه قهرمان رمان باشد يك مورد كلينيكي است. فرد عجيبي كه رفتارش ولو زماني كه سير باشد، گيج‌مان مي‌كند..

20 20 (20 داستان كوتاه از 20 نويسنده جايزه نوبل)

 • 45,000 تومان

داستان‌هايي از بيست نويسنده جهان كه هر كدام در زمان خود تاثير گذار بوده‌اند و هستند. نام‌ها همه آشناست، از هرتا مولر و لوكلزيو كه تازه جايزه نوبل ادبيات را برده‌اند و هنوز حكم جايزه‌شان خشك نشده تا پر لاگر كويست و ارنست همينگوي و سال بلو...

صفحه‌ی 1