فیلترها

توليد كننده

گاندو

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اكون‌آبادي‌ها (كار اقتصاد دنيا چطور به اينجا كشيد)

  • 24,500 تومان

اين كتاب از آن نوعي است كه وقتي اسمش را مي‌بيني اول «مسخره»اش مي‌كني: «آخه اكون‌آبادي‌ها هم شد اسم؟ اسمي قشنگ‌تر از اين نبود؟ آدم ياد يك جاهاي بد بد مي‌افتد.» فهرست كتاب را كه مي‌بيني- با آن عناوين مسخره - تصميم مي‌گيري «ناديده»اش بگيري: «من كه وقت خواندن اين كتاب‌هاي بي‌ارزش را ندارم...».

صفحه‌ی 1