فیلترها

توليد كننده

ماه-ريز

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 9,200 تومان

چشم سوم (سي‌دي)

  • 30,000 تومان

چشم سوم (سي‌دي)

10 فرمان

  • 9,200 تومان

يه يارويي به اسم كريستف بود كه يه موقعي برامون كار مي‌كرد. تا حالا برات تعريف كردم؟... با يه دوچرخه از مكالينا مي‌اومد سر كار، يعني از حدود چهل كيلومتر دورتر. هر روز، سعي مي‌كرد ركورد روز قبلش رو بشكنه. ازش مي‌پرسيديم: ‹‹ امروز چقدر طول كشيد؟›› مي گفت: ‹‹بيست و شيش دقيقه و چهل ثانيه، يا بيست و پنج دقيقه و سه ثانيه›› و از اين جور عددها. هزار بار اين كار رو تكرار كرد. يه روز نيومد سركار. نيم ساعت، يه ساعت گذشت و ما تعجب كرديم كه چه اتفاقي ممكنه براش افتاده باشه...

صفحه‌ی 1