فیلترها

توليد كننده

ماهين

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 105,000 تومان

آسمان صورتي

  • 105,000 تومان

برايم مي‌خواند: «امشب خونه ما دلگيره، خواهرم هنوز نيست. هنوز نيومده، هنوز پشت ميله‌ها اسيرعه، به خاطر چي؟ به خاطر اين كه دوست داشته دنيا جاي بهتري باشه، دوست داشته صداي خفه شده در گلوي هزاران هزار آدمي باشه كه اصلا ديده نميشن. خواهر من فقط به جرم مهرباني امشب نيست. پدرم روي تخت اتاقي دربسته خوابيده، برادرم جلوي تلويزيون بدون روانداز خوابش برده و مادرم خودش را در آشپزخانه مدفون كرده چون خواهرم به جرم مهرباني زندان است.»

صفحه‌ی 1