فیلترها

توليد كننده

مانوش

مرتب سازی
تعداد تصاویر

پيش به سوي زندگي (سفر دختري از كره شمالي براي رسيدن به آزادي)

  • 65,000 تومان

بابت دوچيز بسيار شاكرم؛ اول اين كه در كره شمالي به دنيا آمدم و دوم اين كه از كره شمالي فرار كردم. هر دوي اين اتفاق‌ها باعث شد من ساخته شوم و هيچ وقت حاضر نيستم زندگي‌ام را با زندگي آرام و عادي عوض كنم. اما داستان اين كه چگونه به كسي كه الان هستم تبديل شدم، همچنان ادامه دارد. من هم مانند ده‌ها هزار نفر ديگر از مردم كره شمالي از زادگاهم فرار كردم و به كره جنوبي آمدم و هنوز هم شهروند اين كشور هستم. پيش به سوي زندگي در اصل پيش به سوي رهايي است. رهايي، لمس و رسيدن به حقوق اوليه و از همه مهم‌تر؛ در آغوش گرفتن آزادي. يئونومي پارك با روايت زندگي‌اش قصد دارد جهانيان را از ظلم و خفقان موجود در كشورش آگاه كند.

دستي نرم در خشونت سنگ (نقش‌نگاشته‌هايي بر نيمكت اتوبوس به سال‌هاي 79 تا 84 و كمي ديگر (مجموعه شعر)

  • 16,000 تومان

كاش دستانم، سنگريزه مي‌زاييد و دهان مهربانان كوچه‌هاي شهرم را با مرحمتي، پر مي‌كرد. كاش به گردبادي، نقاب‌ها گم مي‌شد،‌ چهره‌هاي به عشق‌آلوده نفرت.

پنجره و جزيره نامسكون (نمايش‌نامه)

  • 10,000 تومان

نمايش‌نامه "پنجره" بيانگر خشونت ديكتاتوري‌هاي نظامي در كشورهاي آمريكاي جنوبي، و "جزيره نامسكون" يادآور دوره اشغال فرانسه توسط آلماني‌هاي نازي است.

صفحه‌ی 1