فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

لوگوس

مرتب سازی
تعداد تصاویر

كتاب كوچك (جستارهايي درباره نوشتن)

  • 40,000 تومان

كتاب كوچك، مشتمل بر چند جستار كوتاه در باب داستان است كه بر محور يك پرسش اوليه به چگونگي شكل‌گيري داستان‌ها، شيوه معنابخشي آن‌ها به جهان و در نهايت نسبت‌شان با زندگي روزمره مي‌پردازند. كتاب در دو بخش تنظيم شده است: بخش اول به شكل «داستان» و معناي آن مي‌پردازد و بر همين اساس مطالبي كه در اين بخش آمده حول ساختار داستان، عناصر داستان و بررسي مجزاي هر يك از اجزا و عناصر ساختاري است. بخش دوم، كوششي براي فهم «داستان» و درك جايگاه آن در زندگي روزمره است. بنابراين، جستارهايي كه در بخش دوم آمده به ماهيت داستان و نقش آن‌ها در شناخت هر چه بيشتر ما از خود و جهان پيرامون‌مان مي‌پردازند. هر يك از جستارها با انتخاب يك موضوع مشخص و با تمركز بر آن موضوع به نگارش در آمده است؛ و همچنين كوشيده شد تا در تحليل مباحث مصداق‌هايي از داستان‌هاي معاصر براي درك بهتر آن‌ها آورده شود. هدف غايي اين «كتاب كوچك»، تنها شناخت داستان ايراني نيست؛ بلكه در دايره بضاعت اندك مولف، كوششي براي فهم نقش و جايگاه داستان در زندگي انسان معاصر ايراني و درك نسبت آن با نظريه‌هاي غربي است.

آن ‌سوي پرچين (مجموعه داستان)

  • 50,000 تومان

داستان‌ در سير تكاملي خود سه دورۀ اصلي را طي كرده‌است: دورۀ پيشامدرن، دورۀ مدرن، كه داستان‌هاي ضابطه‌مند و بدونِ ضابطه را دربرمي‌گيرد و دورۀ پسامدرن. جمال ميرصادقي در مجموعه‌داستان «آن سوي پرچين»، برجسته‌ترين نويسندگان اين دوره‌ها را برگزيده، بعد از معرفي مختصر آن‌ها، بهترين داستان كوتاه هر كدام را به انتخاب خود ترجمه كرده است. در اين كتاب، آثار برجستگاني همچون گي دو موپاسان، چخوف، همينگوي و فورستر و داستان‌كوتاه‌نويسان مهم ولي كمترشناخته‌شده‌اي مانند نرگس دالال، شموييل يوسف‌اگنن، ولاديسلاو استانيسلاو ريمونت و ديگران را با ترجمۀ روان استاد ميرصادقي خواهيد خواند.

او را صدا مي‌زدند (مجموعه داستان)

  • 38,000 تومان

رمان داستان كوتاه، هم ويژگي‌هاي رمان را دارد و هم درون‌مايه‌هايي از داستان كوتاه، از طرفي، در اين سبك از داستان‌نويسي هر داستان كوتاه به صورتي مستقل معنا، درون‌مايه، عمل داستاني و تحول دارد. از طرفي ديگر، اين داستان‌هاي كوتاه زنجيره‌وار، در عناصر داستاني ديگر داستان‌ها اثر مي‌كنند، تا كلي يكپارچه ساخته شود و رماني شكل گيرد. جمالي ميرصادقي در مجموعه رمان داستان كوتاه «او را صدا مي‌زدند» برهه‌هايي از زندگي نويسنده‌اي تازه‌كار را در داستان‌هايي كوتاه ارائه كرده، در دل اين داستان‌ها قدم به قدم مخاطب را با رمان همراه مي‌سازد.

شهرزاد و مرگ و داستان‌هاي ديگر (مجموعه داستان)

  • 40,000 تومان

در داستان‌نويسي امروز جهان «چگونه نوشتن» از «چه نوشتن» بااهميت‌تر است. درون‌مايۀ بسياري از داستان‌هاي جهان يكي است و شيوۀ نوشتن آن‌ها را متفاوت مي‌كند. در كتاب «شهرزاد و مرگ و داستان‌هاي ديگر» جمال ميرصادقي با 25 داستان كوتاه انواع شيوه‌هاي داستان‌پردازي را پيش چشم ما مي‌گذارد و از اين دريچه ما را با انواع داستان آشنا مي‌كند.

1 شاخه گل سرخ (مجموعه داستان)

  • 44,000 تومان

«يك شاخه گل سرخ» داستان دلدادگي جواني است كه در چنبره زمان و مكان و خيال اسير شده است و خود را تنها در آينه معشوق باز مي‌يابد.

شاهدختي كه فراموش شد

  • 95,000 تومان

در دنياي فراموشكار ما خاطره‌ي قهرمانان محو مي‌شود…. شاهدختي هندي‌تبار براي رويارويي با هيتلر… نور در اين نبرد بي‌نام‌ونشان، نبرد رمزهاي پنهاني، نبرد قتل‌هاي شبانه و نبرد اتاق‌هاي شكنجه، بيشتر و بهتر از هر كس ديگري مبارزه كرد. آيين شاهزادگان اين است كه به خود رنجي راه نمي‌‍دهند مگر رنج زاده شدن. و او براي ما، رنج مردن را نيز پذيرا شده بود…. در اين ارتش سودازده‌ي تهي‌مغز، كه من يكي از پُرآوازه‌ترينشان بودم، و در اين نكبت‌كده‌ي بدنامِ جنگ جهاني دوم، نور به‌حقْ شاهدخت بود. به عنوان كسي كه مي‌شناختمش و به عنوان كسي كه در كنارش مبارزه كرده‌ام، مي‌توانم شايسته‌ترين فردي باشم كه از او برايتان بگويم. مدت‌ها پس از جنگ بود كه اين را با تمام وجود درك كردم، پس از تجسسي ده‌ساله در ميان بازماندگانِ اين كمدي قهرمانانه. به خاطر آنهاست كه مي‌نويسم، و نيز به خاطر نور، زيرا من بودم كه هدايت اين كشتي عظيمِ كم‌خردان را بر عهده داشتم، زيرا اين مأمور مخفي سازمان كه در دل شب در كنارش مبارزه كرده‌ام، زن رؤياهاي من است.

صفحه‌ی 1