فیلترها

توليد كننده

لوح-فكر

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 25,000 تومان

پيچيده در كتان ماه (مجموعه شعر)

  • 15,000 تومان

از اسب‌هاي عصياني من يكي گريخته است با شال بلند شيهه‌اش تا ماه. خسته از پرسه‌هاي دراز، مسافر پير. پاي قلعه باستاني بر زمين نشست. ميدانچه خالي بود و دروازه از بادهاي شمالي ويران.

در جستجوي فردي (مجموعه داستان)

  • 10,000 تومان

سر و صدايي از توي ساختمان بلند شد. نور بي‌رمقي در سرسرا تابيد و در به خميازه‌اي باز شد. چشمم به جغله‌اي افتاد كه موهاش را آلماني زده بود و لابد بيشتر از پنج ـ شش سال نداشت. با پررويي از آن پايين مرا ورانداز كرد، بي‌آنكه حرفي بزند. «مادرت خانه است؟» پسرك فرياد زد:«ماما...»

چرا ادبيات

  • 25,000 تومان

ادبيات، عشق و تمنا و رابطه جنسي را عرصه‌اي براي آفرينش هنري كرده است. در غياب ادبيات اروتيسم وجود نمي‌داشت. عشق و لذت و سرخوشي بي‌مايه مي‌شد و از ظرافت و ژرفا و از آن گرمي و شوري كه حاصل خيال‌پردازي ادبي است بي‌بهره مي‌ماند.

ديالكتيك تنهايي

  • 10,000 تومان

عشق براي آنگه محقق شود بايد قوانين دنياي ما را زير پا بگذارد. عشق رسوا و خلاف قاعده است، جرمي است كه دو ستاره با خارج شدن از مدار مقررشان و به هم پيوستن در ميان فضا مرتكب مي شوند. مفهوم رمانتيك عشق كه متضمن گسستن و گريختن و فاجعه است يگانه مفهومي از عشق است كه امروز ما مي‌شناسيم چون همه چيز در جامعه ما مانع از آن است كه عشق انتخابي آزاد شود.

صفحه‌ی 1