فیلترها

توليد كننده

كومه

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 150,000 تومان
  • 150,000 تومان

7 پيكر

  • 150,000 تومان

هدف از تاليف اين كتاب، آشنا كردن فرزندان ايران با ادبيات اصيل ايراني و آثار گران‌بهاي استادان سخن است؛ بنابراين سعي كردم با عباراتي بس ساده كه با فهم دانش‌آموزان سازگار است، به شرح داستان‌ها بپردازم.

ليلي و مجنون

  • 150,000 تومان

داستان عشق غم‌انگيز مجنون (قيس بن ملوح بن مزاحم) از قبيله بني‌عامر و ليلي بنت سعد هم از آن قبيله، از داستان‌هاي قديم عرب بوده است و افرادي چون ابن‌النديم و ابن قتيبه و ابي‌الفرج اصفهاني و ابن نباته به اين داستان اشاره مفصل كرده‌اند. بنابراين نظامي در ابداع اصل اين داستان هم مبتكر نبوده، ولي خود هنگام نظم در آن تصرفات بسيار كرده است.

صفحه‌ی 1