فیلترها

توليد كننده

كندوكاو

مرتب سازی
تعداد تصاویر

نامه به يك پرنده آمريكايي

  • 20,000 تومان

هيچ ميلي به بيرون بروم در من نيست. هيچ شوقي به در اين خانه را باز كنم و به بيرون از اين خانه بروم ندارم. از وقتي آمده‌ام در اين خانه و در اين اتاق، از وقتي نشسته‌ام درست رو به روي دوست داستان‌نويسم كه دارد دور خودش مي‌چرخد و تو در توي مرگ را دور مي‌زند، هيچ اشتياقي در خود نمي‌بينم براي به بيرون از اين اتاق رفتن و به بيرون از اين خانه فكر كردن....

پديدارشناسي جان

  • 150,000 تومان

ترجمه‌ي پديدارشناسي جان، كه اكنون متن كامل آن در دسترس فارسي‌زبانان قرار مي‌گيرد، بر پايه‌ي مقايسه‌ي سه ترجمه‌ي فرانسوي و دو ترجمه‌ي انگليسي با هم و با متن آلماني انجام گرفته است.

صفحه‌ی 1