فیلترها

توليد كننده

كلك-آزادگان

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 25,000 تومان

نيمه تاريك وجود (توان خلاقيت استعداد و روياها)

  • 50,000 تومان

در اين كتاب دبي فورد راوي خوش‌سخن تجارب خود و ديگران در مورد پذيرش همه ويژگي‌هاي انساني مي‌باشد. نويسنده با تشريح فراز و نشيب مسير زندگي خود و ماجراي كساني كه با شركت در دوره‌هاي آموزشي او توانسته‌اند اتاق‌هاي بسته روح دردمند خود را بازگشايي كنند و بدون هراس چشم در چشم ويژگي‌هاي مطرود وجودشان دوخته و آن‌ها را در آغوش بگيرند، تمرين يگانه شدن با خويشتن را نكته به نكته و مو به مو آموزش داده است.

بهاري ديگر

  • 25,000 تومان

ابرهاي سياه آسمان زندگي‌ام را تيره‌تر كرده بود. باران شديدي مي‌باريد. احساس مي‌كردم دنيا شريك اندوهم شده است. خودم را روي مزار مادرم انداخته بودم و همه لباس‌هايم گل‌آلود شده بود. مادر را تازه به خاك سپرده بودند. چه طور مي‌توانستم نبودنش را تاب بياورم؟

صفحه‌ی 1