فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كلاغ-سفيد

مرتب سازی
تعداد تصاویر

خنديدن در خانه‌اي كه مي‌سوخت (مجموعه شعر) 2 زبانه

  • 25,000 تومان

يك باطري نو در راديو. تمام بعدازظهر اخبار، موزيك. ماهي‌گيرها آمدند و گذشتند. خواب‌آلوده نگاه مي‌كردم. همه بعدازظهر را با خود مي‌بردند. با بوي ماهي‌ها در سبد. با چكمه‌هاشان چهره‌هاشان.

مرثيه‌اي براي درخت (مجموعه شعر)

  • 10,000 تومان

چيزي را توضيح نمي‌دهد. چيزي را روشن نمي‌كند. از چيزي صرف‌نظر نمي‌كند. كليتي را در نظر نمي‌گيرد. اميدها را برآورده نمي‌كند. قواعد جديدي براي بازي نمي‌سازد. در تفريحات شركت نمي‌كند. جاي مشخصي دارد. كه بايد آن را پر كند.

سنگي براي زندگي سنگي براي مرگ (مجموعه شعر)

  • 20,000 تومان

آن‌ها شب‌ها را خالي گذاشتند و روزها را پر كردند...

آتشي براي آتشي ديگر (مجموعه شعر)

  • 20,000 تومان

باغ را پيدا نمي‌كنم شب را پيدا نمي‌كنم راه را تاريخ را در چهره‌ها و چشمان مردم شهر گم كرده‌ام و ناگهان بيست و هفت سالم شده است

خنديدن در خانه‌اي كه مي‌سوخت (مجموعه شعر)

  • 20,000 تومان

من از سكوت تو بيرون مي‌آيم. و مي‌دانم آدم‌هاي زيادي در تو زجر مي‌كشند. و مي‌دانم كه رفته‌رفته. در اين فرش كهنه. در اين دودكش روبه‌رو. در اين درخت باغ‌چه ريشه مي‌كني. و مي‌دانم كه تو سال‌هاست در من. حرف نمي‌زني. حرف نمي‌زني. حرف نمي‌زني.

صفحه‌ی 1