فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كتاب-خروس

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اميرحمزه صاحبقران و مهتر نسيم عيار

  • 20,000 تومان

و اما راويان اخبار چنين آورده‌اند كه روزي از روزگاران پيش، در شهر مكه، پسري از خاندان ابراهيم پيامبر به دنيا آمد كه او را «حمزه» نام نهادند و بعدها به «اميرحمزه صاحبقران» معروف شد. در همان روز هم، در خانواده‌اي فقير، پسر ديگري پا به جهان گذاشت كه نامش را «نسيم» نهادند و بعدها معروف شد به «مهترنسيم عيار».

روزي كه تو به دنيا آمدي

  • 12,000 تومان

پدر من گفت: «روزي كه تو به دنيا آمدي، باران ايستاد و خورشيد تابيد، و ما شلپ ‌شلپ‌ كنان از ميان چاله‌هاي آب گذشتيم.»

صفحه‌ی 1