فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كتاب-آرايي-ايراني

مرتب سازی
تعداد تصاویر

رساله‌اي در باب آيكونولوژي

  • 18,000 تومان

آيكونولوژي يكي از رويكردهاي نظري بسيار مهم در حيطه هنر است كه خصوصا در قرن بيستم بسيار به كار گرفته شده، و هنوز هم در رواج است. اين رويكرد در زمره روش‌هاي تحقيق كيفي قرار مي‌گيرد كه در چند دهه اخير به واقع گوي سبقت را از روش‌هاي تحقيق كمي كه در چند سده گذشته در استيلاي كامل بودند، ربوده است. و...

رساله‌اي در باب اسطوره‌كاوي

  • 18,000 تومان

اسطوره‌كاوي به عنوان يك روش اساسا در پي تبيين آثار ادبي و هنري به شكلي است كه مخاطب عام و خاص به فهم كنه اين آثار نايل آمده و از اين راه به برقراري رابطه مذكور هم توانا گردند. اين مهم در حكم يك روش تحقيق كيفي، در سه مرحله كه با مساحمت فعلا مي‌توان تحليل متني، بينامتني و فرامتني خواندشان، طبقه طبقه از اثر هنري لايه‌برداري كرده و به سمت جان آن سوق مي‌گيرد و...

صفحه‌ی 1