فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

كتاب-آبي

مرتب سازی
تعداد تصاویر

اين ترانه بوي نان نمي‌دهد (سبك‌شناسي ترانه‌هاي قيصر امين‌پور)

  • 45,000 تومان

قيصر امين‌پور از شاعران نامدار روزگار است كه در سرودن ترانه نيز دستي توانا داشت و به پيشرفت هنر ترانه‌سرايي كمك شايان ستايشي كرد. كتابي كه در دست داريد تلاشي براي شناخت شيوه ترانه‌سرايي قيصر از راه ارزيابي چندسويه كارنامه اوست. براي آن‌كه جايگاه امين‌پور به درستي در ميان سرايندگان روزگار آشكار شود در آغاز كتاب پيشينه ترانه‌سرايي، كوتاه و فشرده، بررسي شده است. پس از به دست دادن گزارشي از زندگي و شعر اين شاعر و نقل همه ترانه‌هاي او، در بخش اصلي كار به بررسي سبك‌‌شناسانه ترانه‌هاي وي در سه شاخه فكري، زباني و ادبي پرداخته شده و سپس شيوه سخنوري‌اش به گستردگي با چند سراينده ديگر سنجيده شده است. در بخش پاياني كتاب براي آن‌كه پرونده بررسي پيوند سروده‌هاي قيصر امين‌پور با موسيقي آوازي بسته شود، از تصنيف‌ها و آوازهايي كه با شعر او پديد آمده‌اند نيز ياد شده است.

صفحه‌ی 1