فیلترها

توليد كننده

كتاب‌هاي-فندق

مرتب سازی
تعداد تصاویر
  • 6,500 تومان

غول و دوچرخه

  • 6,500 تومان

احمد اكبرپور در داستان غول و دوچرخه فرمان دوچرخه داستانش را به دست قهرمان اصلي يا دختر كوچكش درسا مي‌دهد تا آن را به هر جايي كه دلش مي‌خواهد ببرد؛ اما اگر يك‌دفعه سر و كله يك بچه غول گرسنه پيدا شود درسا بايد چه كند؟ و اگر بچه غول از درسا بپرسد اول بابايت را بخورم يا مامانت را ... ؟

من بيچاره همسترم و هيچ‌كاره

  • 30,000 تومان

داستاني براي همه آن‌هايي كه همسترها را دوست دارند، هم براي بچه‌ها و هم بزرگ‌ترها! واقعا كه! خيلي از خانواده‌ها فقط چون فكر مي‌كنند همستر كم دردسرترين حيوان خانگي است، همستر مي‌خرند. مثلا سوزي كوچولو دلش گربه مي‌خواهد و مامان و بابايش كه به كلي مخالف گربه‌اند، دنبال راه حل ديگري مي‌گردند: همستر! من كه مي‌گويم بايد از اين‌جور خانواده‌ها دوري كرد، چون تا به خودم بجنبم، سوزي كوچولو به كله‌ام روبان صورتي مي‌بندد و حتما انتظار دارد مثل گربه برايش خرخر كنم. آن وقت است كه تازه مي‌فهمم من بيچاره همسترم و هيچ‌كاره!

الينا در هتل 3 ستاره حيوانات خانگي (الينا 4)

  • 19,000 تومان

تقصير مامان بود. اگر از همان اول اجازه مي‌داد من يك حيوان خانگي داشته باشم، هيچ‌وقت اين‌قدر توي دردسر نمي‌افتاديم. اما شايد هم تقصير پوستري بود كه توي پارك ديديم يا تقصير بابا كه نتوانسته بود به رئيسش "نه" بگويد. اسم من اليناست، اما دوست‌هايم الي صدايم مي‌زنند. من عاشق مهماني رفتن و پيتزا و موبايلم (ولي چون خودم موبايل ندارم همه‌اش آويزان موبايل مامان مي‌شوم). در گوشتان بگويم از دوتا چيز هم خيلي بدم مي‌آيد: مشق شب و كوكو سبزي!

الينا در كارآگاه‌بازي با پلنگ صورتي (الينا 3)

  • 18,000 تومان

شما اگر جاي من بوديد چه كار مي‌كرديد؟ اگر خانه بغلي‌تان خالي بود و از تويش صداهاي جوراجور مي‌شنيديد، بي‌خيال مي‌شديد؟ يا سعي مي‌كرديد مچ دزده را بگيريد؟ خب من هم دقيقا داشتم همين كار را مي‌كردم. اسم من اليناست، اما دوست‌هايم الي صدايم مي‌زنند. من عاشق مهماني رفتن و پيتزا و موبايلم (ولي چون خودم موبايل ندارم همه‌اش آويزان موبايل مامان مي‌شوم). در گوشتان بگويم از دوتا چيز هم خيلي بدم مي‌آيد: مشق شب و كوكو سبزي!

الينا در مسابقه فوتبال قرمز يا آبي (الينا 2)

  • 18,000 تومان

قرار بود بابا مراقب من باشد، اما يكهو همه چيز برعكس شد و من شدم همه‌كاره خونه، آن هم با پختن سوپ پاي مرغ! اسم من اليناست، اما دوست‌هايم الي صدايم مي‌زنند. من عاشق مهماني رفتن و پيتزا و موبايلم (ولي چون خودم موبايل ندارم همه‌اش آويزان موبايل مامان مي‌شوم). در گوشتان بگويم از دوتا چيز هم خيلي بدم مي‌آيد: مشق شب و كوكو سبزي!

الينا در عروسي به صرف خارش (الينا 1)

  • 18,000 تومان

همه‌اش تقصير خانم بهداشت بود. تا لابه‌لاي موهايم را ديد گفت:‌ «به مامانت بگو چندتا موي سفيد داري!» خب اگه راستش را مي‌گفت شايد مامان زودتر به دادم مي‌رسيد! اسم من اليناست، اما دوست‌هايم الي صدايم مي‌زنند. من عاشق مهماني رفتن و پيتزا و موبايلم (ولي چون خودم موبايل ندارم همه‌اش آويزان موبايل مامان مي‌شوم). در گوشتان بگويم از دوتا چيز هم خيلي بدم مي‌آيد: مشق شب و كوكو سبزي!

پپا با كامپيوتر بازي مي‌كند (دنياي پپا 5)

  • 20,000 تومان

مامان امروز با كامپيوتر خانوادگي كار مي‌كند چون يك عالمه كارهاي مهم دارد، اما پپا و جورج مي‌خواهند با كامپيوتر بازي كنند. دوست داري با پپا و جورج همراه شوي و ببيني آن‌ها بالاخره موفق مي‌شوند مامان را راضي كنند يا نه؟ آيا همه كتاب‌هاي مجموعه دنياي پپا را خوانده‌اي؟

صفحه‌ی 1