فیلترها

توليد كننده

كتابستان-معرفت

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 55,000 تومان
 • 70,000 تومان
 • 30,000 تومان
 • 43,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • 55,000 تومان

پنجره چوبي

 • 55,000 تومان

سرم را به طرف سقف گرداندم. ناگهان چيزي در درونم فروريخت. همان حس اولين نگاهمان در ايستگاه اتوبوس مرا گرفت. حالا مطمئن بودم كه مرا مي‌بيند...

زنان (مجموعه داستان)

 • 38,000 تومان

چه بسيار زناني كه در رويدادهاي تاريخي نقش داشته‌اند، اما نام و يادشان از صفحه روز گار محو شده است. آنان كه جسارت روياپروري داشتند و بابتش مجازات شدند. زناني كه زنده مي‌مانند و ياري مي‌رسانند تا زنده بمانيم. «گالئانو» از زناني مي‌گويد كه براي بهبود شرايط خود جنگيدند و به سبب فرمان‌نابرداري متداول زنانه و به رغم شكنندگي‌شان، داستان‌هايي تكان‌دهنده رقم زدند و براي به دست آوردن تغييراتي كه خواهانش بودند، زجرها كشيده‌اند؛ «زنان» ناشناسي كه رشادت‌هايشان چشم‌ها را خيره ساخت؛ آنان كه به سبب زيبايي با استعداد ذاتي‌شان پرآوازه گشتند و روياهايشان را در آغوش كشيدند؛ شخصيت‌هايي همچون شهرزاد هزار و يك شب كه از بيم مرك هر شب براي پادشاه داستان مي‌سراييد. گالئانو اين شهرزاد قصه‌گوي داستان‌هاي زنان، به قصد فراموش نشدن نام و ياد آنان، تجربه‌هاي گران‌بهايشان را همچون جشني به پا داشته است و هنر روايت‌گري و زبان‌شناسي را پيش چشم ما آورده است.

هبذول

 • 70,000 تومان

معطل نكردم؛ دست جوان را گرفتم و بالا رفتم و به محض آن كه پايم بر سنگ سفيد مدور قرار گرفت، حروف منقوش روي سنگ در تلألويي عجيبي درخشيدند. درخششي كه با همه درخشش‌هايي كه تا به حال ديده بودم فرق داشت. اين درخشش زنده بود و سيال؛ انگار موجودي زنده حجم تنش باز شود و من نقره هاي سيال را مي‌ديدم .

ايهام

 • 30,000 تومان

دانشكده ادبيات در آستانه برگزاري يك رويداد مهم است. آبروي اساتيد و مسئولان دانشگاه تهران در گرو اين همايش ادبي است و همه در تدارك‌اند... اما دل، مگر اين چيزها را مي‌فهمد؟! پاي مجتبي در ميان است و در حاشيه اين رويداد، عجيب‌ترين روزهاي زندگي‌اش را مي‌گذراند.

عاشق داعشي من

 • 43,000 تومان

عاشق داعشي من تلاش ميكند جنايت‌هاي آشكار داعش را در سايه داستاني عاشقانه روايت كند و از اين رهگذر برخي مسائل جامعه را از نگاه يك زن به چالش بكشد. نويسنده سعي كرده تا جنايت‌هاي داعش را با سبك و سياق هنري و در قالب رمان روايت كند، و ماجراي دختراني را بنويسد كه با سرخوردگي از ظلم و بيداد جامعه‌ خود، در دام انديشه‌هاي مسموم داعش گرفتار شده اند و زماني به حقيقت ماجرا پي مي‌برند كه ديگر دير شده است و خود را در بند كساني مي‌بينند كه هيچ بويي از انسانيت نبرده‌اند و هر يك دچار سرنوشتي خواندني و عبرت‌آموز مي‌شوند.

تار و پود 2 (كارگاه شعر و شاعري)

 • 30,000 تومان

در جلد اول اين كتاب، تلاش شد مباني نظري شعر و شگردهاي شاعرانه با روش‌هاي كارگاهي تلفيق گردد. در اين جلد، بنا بر آن است فضايي صرفا كارگاهي تدارك ديده شود تا از اين رهگذر، برخي از ريزه‌كاري‌ها وفنون شاعرانه در مقام عمل، تحليل و بررسي گردد. به همين دليل اين مجموعه كارگاهي، در 5 فصل تنظيم شده است: 1. بازآفريني شعر. 2. از كوشش تا كوشش شاعرانه. 3. مشق جانشيني و هم‌نشيني. 4. بازآرايي شعر. 5. حكايت‌ها و روايت‌هاي كارگاهي شعر.

ص خ و ر

 • 45,000 تومان

حس نكبتي افتاد به جانم و حالم بد شد اما اين نيت قلبم را هيچ عوض نكرد چرا كه كنجكاوي بدتر از آتش افتاده بود به جانم تا هر طور شده وارد اتاقك مخصوص شوم...

كودكستان آقا مرسل

 • 24,000 تومان

رزمندگان گردان بلال در دسته‌ها و گروهان‌هاي مختلف با نظم و ترتيب مي‌دويدند. دست‌ها روي سينه و گام‌ها به اندازه برداشته مي‌شد. خورشيد كم‌كم از پس كوه‌هاي مشرق در حال طلوع بود و نور درخشان و طلايي‌اش مثل نيزه‌هاي درخشان در آسمان رها مي‌شد. پرندگان سحرخيز پرصدا در آسمان قيقاج ميرفتند. بوي خوش گل و سبزه در تپه‌هاي سرسبز و پر گل و گياه پخش شده بود. و...

مترسك مزرعه آتشين

 • 20,000 تومان

غلام دوباره كيفش را دستم مي دهد. بين راه چند تا بچه تا از بچه ها را مي‌بينم كه يك جور ديگر نگاهم مي‌كنند. دو هفته مي شود كه كيف غلام را ميبرم و مي آورم. روز اول غلام دست‌دردش را بهانه كرد. اما بعد با پرويي بردن و آوردن كيفش را به من سپرد. چند بار بچه‌هاي كلاس و مدرسه بهم تيكه انداختند كه : -بچه ها بعضيا كيف ببر بعضيا شدن!

روياي نيمه شب

 • 55,000 تومان

پدربزرگ از پشت قفسه‌ها بيرون آمد و به گوشواره‌اي زيبا و گران‌بها كه من طراحي كرده و ساخته بودم، اشاره كرد. خوشحال شدم كه آن را براي ريحانه انتخاب كرده بود: هرچند بعيد مي‌ديدم كه مادرش زير بار قيمت آن برود. گوشواره را بيرون آوردم و به پدربزرگ دادم. طراحي و ساخت اين گوشواره، كار هاشم است. حرف ندارد! مادر ريحانه گوشواره‌ها را گرفت و ورانداز كرد. واقعا قشنگند، ولي ما چيزي ارزان‌قيمت مي‌خواهيم. مادر ريحانه گوشواره‌ها را روي مخمل گذاشت. با نگاهش گوشواره‌هاي قبلي را جستجو كرد. پدربزرگ گوشواره‌هاي گران‌بها را توي جعبه كوچكي گذاشت. جعبه را به طرف مادر ريحانه سراند. از قضا قيمت اين گوشواره‌ها دو دينار است. در دلم به پدربزرگ آفرين گفتم. از خدا مي‌خواستم كه ريحانه صاحب آن گوشواره‌ها شود. قيمت واقعي‌اش ده دينار بود. يك هفته روي آن زحمت كشيده بودم.

صفحه‌ی 1